Sme projekčno – architektonická spoločnosť, ktorá zamestnáva takmer tridsať zamestnancov, prevažne odborníkov architektov, projektantov, obchodníkov a ďalších profesií, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešné fungovanie. Od svojho založenia v roku 1995 prešla značným rozvojom a v súčasnosti patrí v obore medzi najvýznamnejšie firmy v Slovenskej republike. Stále vyšší počet zákaziek vyžaduje nových a schopných zamestnancov, ktorým Neo domus poskytuje veľmi kvalitné pracovné prostredie a široký priestor na realizáciu a profesijný rast. A to nielen skúseným právnikom s praxou, ale aj študentom a začínajúcim absolventom architektúry a stavebnej fakulty.