SK EN DE

Kontakt


Neo Domus s.r.o.

AB ALFA

Jilemnického 2

911 01 Trenčín

Slovenská Republika

Mapa

Vedenie spoločnosti


Ing. Juraj Šinka sinka@neodomus.sk +421 322 850 071 +421 903 402 122
Ing.arch. Peter Guga guga@neodomus.sk +421 322 850 076 +421 903 723 631


Ing. Juraj Šinka

sinka@neodomus.sk

+421 322 850 071

+421 903 402 122

Ing.arch. Peter Guga

guga@neodomus.sk

+421 322 850 076

+421 903 723 631

Personálne oddelenie


Ing. Juraj Šinka, ml. asistent@neodomus.sk +421 322 850 070


Ing. Juraj Šinka, ml.

asistent@neodomus.sk

+421 322 850 070

Obchodné informácie


IČO: 36300489

DIČ: 2020175201

IČ DPH: SK2020175201

č.účtu: SK4409000000000270082616

banka: Slovenská Sporiteľňa

Architektúra a stavebné riešenie stavieb

Ing. Juraj Šinka, ml.

asistent@neodomus.sk

+421 322 850 070

Ing. Juraj Galvánek

galvanek@neodomus.sk

+421 322 850 075

+421 903 440 492

Ing. arch. Eva Komáromyová

komaromyova@neodomus.sk

+421 322 850 077

Ing. Lucia Csiriková

csirikova@neodomus.sk

+421 322 850 078

+421 901 700 985

Ing. Renáta Jenikovská

jenikovska@neodomus.sk

+421 322 850 080

+421 910 903 129

Ing. Peter Belák

belak@neodomus.sk

+421 322 850 078

+421 903 774 384

Ing. Radovan Novák

novak@neodomus.sk

+421 322 850 080

Ing. Peter Sedlák

sedlak@neodomus.sk

+421 322 850 075

Statika

Ing. Michal Ochránek

ochranek@neodomus.sk

+421 322 850 072

+421 911 992 501

Ing. Dominik Chlebana

chlebana@neodomus.sk

+421 322 850 072

+421 910 843 054

Ing. Ján Michálik

jmichalik@neodomus.sk

+421 322 850 073

Ing. Lubomir Michalík

michalik@neodomus.sk

+421 322 850 074

Dopravné riešenie

Tomáš Palko

palko@neodomus.sk

+421 322 850 075

+421 904 193 751

Vzduchotechnika

Ing. Peter Sedlák

sedlak@neodomus.sk

+421 322 850 075