SK EN DE

Služby


Náplňou našej činnosti sú projekčné práce pre domácich a v značnej miere pre zahraničných investorov alebo investorov so zahraničnou účasťou. V mnohých prípadoch ide o opakovanú spoluprácu v ďalších investičných aktivitách týchto investorov.
Od začiatku svojej činnosti v roku 1991 sa projektový ateliér orientoval na prácu s plným využitím CAD systémov nielen v určitom momente projekčnej praxe ale aj v jej celej šírke. Počas svojho pôsobenia sme spracovali viacero projektov, podľa ktorých boli tieto budovy aj úspešne zrealizované.

Činnosť NEO DOMUS s.r.o. je zameraná na nasledujúce oblasti:


Projektovanie Iné